รวมของฟรี

ที่เก็บข้อมูลฟรี  - ตอนนี้ดีที่สุดคือ Google Drive
ที่ทำเว็บฟรี - Google Sites
ที่ทำบล็อกฟรี - Bolgger
ที่เก็บรูปภาพฟรี - Google Photo
โปรโมทเว็บฟรี
ลงหนังสือฟรี
แจกรูปฟรี Pexels เป็นแบบ CC0 License เอารูปไปใช้ทำอะไรก็ได้ ไม่ต้องแจ้งที่มา
แอปพลิเคชั่นทำ Facebook Live ฟรี - OBS Comments